Mgr. Peter Strieška

Bakalářská práce

Nástroj na předspracovaní dat o semestrální aktivitě studentů a jejich závěrečného hodnocení

Tool for pre-processing data about the semestral students activity and their final evaluation
Anotace:
V tejto bakalárskej práci sa zameriavam na demonštráciu toho, čo je dolovania dát a ako môžeme využívať tieto algoritmy v prospech vzdelávania, prípadne jeho vylepšenia. Okrem toho prezentujem techniky, ktoré vedú z získavaní takýchto informácií a ako s nimi môžeme pracovať. V praktickej časti práce som vytvoril aplikáciu, ktorá pracuje s údajmi o semestrálnej aktivite študentov a transformuje ich …více
Abstract:
In this thesis I focus on demonstatin of what data mining is and how we can use its algorithms for the purpous of an edutation improvements. I also present techniques, which leads to obtaining this information and how we can work with this informations. In the practical part of this thesis I create an application, which can work with the information about students semestral activity and transform them …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Juraj Jurčo
  • Oponent: RNDr. Hana Bydžovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma