Mgr. Michal Diviš, Ph.D.

Master's thesis

Analýza vztahů a souvislostí mezi vybranými osobnostními charakteristikami a různými formami maladaptivního a adaptivního chování u lidí v zátěži s přihlédnutím k emocionalitě

Analysis of relationships and among characteristics and various forms of maladaptive and adaptive behavior in people under emotional pressure
Abstract:
Tato diplomová práce je součástí široce zaměřeného výzkumného projektu Centra pro komplexní psychologický výzkum stresu, který je postaven na týmové spolupráci deseti studentů Psychologického ústavu Masarykovy univerzity. Společným cílem naší práce je detailní analýza působení stresu u tzv. pomáhajících profesí (konkrétně zaměstnání v rámci vězeňské služby). Teoretická část se zaměřuje na různé maladaptivní …more
Abstract:
This master thesis is a part of a broader research project of the Centre for Complex Studies of Stress, which is based on the work of ten students from the School of Psychology at Masaryk University. The overall goal was to analyse the impact of stress on members of helping professions, in general, and prison guards, in particular. The theoretical part of the thesis focuses on various maladaptive and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta