Andrea PEŠKOVÁ

Bakalářská práce

Mezigenerační spolupráce v rámci dobrovolnictví

Intergenerational cooperation within volunteering
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je mezigenerační spolupráce v rámci dobrovolnictví. Tato práce se zabývá vymezením základních pojmů, které souvisí s touto problematikou,jako je generace, mezigenerační konflikty, mezigenerační učení a programy. Dále se zaměřuje na vymezení oblasti dobrovolnictví, jež s mezigenerační spoluprací úzce souvisí a často představuje základní východisko pro poskytování mezigenerační …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is intergenerational cooperation within volunteering.This thesis deals with the definition of basic terms related to this issue, such as generation, intergenerational conflicts, intergenerational learning and programs. It also focuses on defining the area of volunteering that is closely related to intergenerational cooperation and is often the basis for providing intergenerational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michaela Hiekischová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEŠKOVÁ, Andrea. Mezigenerační spolupráce v rámci dobrovolnictví. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce