Ing. Marie Satranová

Diplomová práce

Řízení provozu v oblasti postižené povodní v provozním obvodu Ústí nad Labem

Traffic control in areas affected of flood in the operating circuit Usti nad Labem
Anotace:
Diplomová práce se zabývá technologickými postupy řízení dopravy v povodní postiženém PO Ústí nad Labem. Pozornost je věnována nefunkčnosti zabezpečovacího zařízení způsobené povodní. Jsou navrženy postupy pro zajištění a organizování dopravy s cílem zvýšit bezpečnost a propustnost traťových úseků v zasaženém území.
Abstract:
This thesis deals with technological processes of traffic control during floods in operating circuit Usti nad Labem. Attention is paid to malfunction of the interlocking system caused by floods. There will be suggested procedures for transport securing and organizing during the floods to increase security and throughput of track sections in the affected area.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Satranová, Marie. Řízení provozu v oblasti postižené povodní v provozním obvodu Ústí nad Labem. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera