Theses 

Znakový jazyk jako komunikační systém mezi těžce sluchově postiženým dítětem a jeho rodiči – Mgr. Jitka Chudá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jitka Chudá

Diplomová práce

Znakový jazyk jako komunikační systém mezi těžce sluchově postiženým dítětem a jeho rodiči

Sign Language as a Communication System between Children with Severe Hearing Loss and Parents with no Hearing Impairment

Anotace: Anotace CHUDÁ, Jitka. Znakový jazyk jako komunikační systém mezi těžce sluchově postiženým dítětem a jeho rodiči. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2008. 98 s. Diplomová práce. Hlavním tématem celé diplomové práce je komunikace těžce sluchově postiženého dítěte ve slyšící rodině. Teoretická část předkládá informace o sluchovém postižení a jeho vlivu na komunikaci. Text shrnuje poznatky o sluchu, diagnostice a klasifikaci sluchových vad. V diplomové práci se dále mluví o možnostech komunikace těžce sluchově postiženého dítěte a komunikačních přístupech ve školách pro sluchově postižené. Zejména se zaměřuje na znakový jazyk a jeho základní specifika. Popisuje možné důsledky, které mohou být způsobeny chyběním komunikačního systému v raném věku dítěte se sluchovým postižením. Praktická část se zabývá analýzami kurzů znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým postižením.

Abstract: Annotation CHUDÁ, Jitka. Using Sign Language as a Communication systém between Hearing Parents and Children with Hard Hearing Loss. Brno: College of Education in Brno, 2008. 98 s. Diploma work. The main subject of this whole graduation theses is the communication of children with hard hearing loss with their hearing families. The theoretical part of this theses starts with information about hearing disability and its influece on communication. This text therefore summarises findings about hearing, diagnostics and classification of hearing disabilities. In this part the theses also points out the basic specifics of the sign language and it´s distinctions from usuall oral languages. Also possible consequences of the missing communicational system in the early childhood of a child with hard hearing loss are described here.The research part of my theses found out, that parents, who joined the sign language course, still prefer oral language in communication with their child.

Klíčová slova: Klíčová slova, dítě se sluchovým postižením, vizuálně motorická komunikace, audioorální komunikace, přístupy ve vzdělávání, znakový jazyk, kurzy znakového jazyka. Key words, child with hearing disabilities, audio – oral communication, hand language communication, hand-language comunication, educational methods, sign language, sign language courses.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 07:57, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz