Mgr. Jitka Chudá

Diplomová práce

Znakový jazyk jako komunikační systém mezi těžce sluchově postiženým dítětem a jeho rodiči

Sign Language as a Communication System between Children with Severe Hearing Loss and Parents with no Hearing Impairment
Anotace:
Anotace CHUDÁ, Jitka. Znakový jazyk jako komunikační systém mezi těžce sluchově postiženým dítětem a jeho rodiči. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2008. 98 s. Diplomová práce. Hlavním tématem celé diplomové práce je komunikace těžce sluchově postiženého dítěte ve slyšící rodině. Teoretická část předkládá informace o sluchovém postižení a jeho vlivu na komunikaci. Text shrnuje …více
Abstract:
Annotation CHUDÁ, Jitka. Using Sign Language as a Communication systém between Hearing Parents and Children with Hard Hearing Loss. Brno: College of Education in Brno, 2008. 98 s. Diploma work. The main subject of this whole graduation theses is the communication of children with hard hearing loss with their hearing families. The theoretical part of this theses starts with information about hearing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta