MgA. Eva Klabalová

Disertační práce

Glokalizace - hledání kombinací lokálních a globálních materiálů, technologie a přístupu v designu

Glocalisation - Search for combinations of local and global materials, technology,
Anotace:
Disertační práce se zabývá tématem udržitelné výroby obuvi a problematikou její recyklace. Obuv je produktem, který se skládá i z desítek materiálů. Jeho recyklace je tedy považována za velmi náročnou, až nemožnou. Stává se ale nutností. Disertace reflektuje, jak se k dané problematice staví světové značky a do jaké hloubky dochází k aplikaci jejich výzkumu do praxe. Práce si klade za cíl poukázat …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with the topic of sustainable footwear production and the issue of its recycling. Footwear is a product that consists of dozens of materials. Its recycling is considered very difficult or even impossible. But it becomes a necessity. The work reflects how global brands approach the issue and to what depth their research is applied in practice. The thesis aims to point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klabalová, Eva. Glokalizace - hledání kombinací lokálních a globálních materiálů, technologie a přístupu v designu. Zlín, 2023. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe