Bc. Martina Cvrkalová

Diplomová práce

Oční dominance vztažená na funkční kvalitu binokulárního vidění.

The eye dominance in relation with binocular vision
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku oční dominance a její vliv na funkční kvalitu jednoduchého binokulárního vidění. Během kvantitativního výzkumu bylo změřeno a následně statisticky vyhodnoceno 64 náhodně vybraných probandů. Cílem této výzkumné práce je porovnání senzorické, směrové a okulomotorické oční dominance a jejich praktický přínos pro každodenní praxi optometristy. Dalším zaměřením …více
Abstract:
This thesis is focused on the issue of eye dominance and its influence on the functional quality of simple binocular vision. During the quantitative research, 64 randomly selected probands were measured and subsequently statistically evaluated. The aim of this research is to compare the sensory, sighting and oculomotor dominance and its practical contributions to the everyday practice of the optometrist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Spurná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie