Mgr. Jakub Tuček

Bakalářská práce

Nozick, Foucault a redistribuce. Srovnání kritického pohledu dvou nesourodých filosofů

Nozick, Foucault and Redistribution. Comparing the Critical Views of Two Disparate Philosophers
Anotace:
V práci se srovnává pohled Roberta Nozicka na neoprávněnost materiální redistribuce jako instituce sociálního státu s pohledem Michela Foucaulta a technik biomoci. I přes rozdílnost jejich definice pojmu moc je podán důkaz toho, že instituce redistribuce je zneužitím státní moci v pojetí obou autorů.
Abstract:
The essay compares Robert Nozick's view on redistribution as an unlawful institution of the wellfare state with Michel Foucault's uncovering of the techinque of the so called bio-power. Despite the differences in their definitons of power, the evidence is found that the practice of redistribution is an instance of power abuse within the definition of both authors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií