Bc. Lucie VESELÁKOVÁ

Diplomová práce

Podnikové informační systémy a jejich využití v podnikové praxi

Business Information Systems and their usage in practise
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje informačním systémům v podnikové praxi. Hlavním cílem této práce je analyzovat stávající informační systémy ve vybraném nejmenovaném podniku a na základě zjištěných poznatků navrhnout vhodný ERP systém, který plně nahradí současné informační systémy, zefektivní podnikové procesy a řízení firmy. Úvodní kapitoly obsahují teoretická východiska týkající se tématu podnikových …více
Abstract:
The submitted master thesis deals with information systems in business practise. The main goal of this thesis is to analyse the existing information systems in a chosen unnamed company and based on detailed knowledge to suggest a suitable ERP system, which will fully replace the current information systems and will make the business processes more effective and the company management as well. The introductory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Vallišová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁKOVÁ, Lucie. Podnikové informační systémy a jejich využití v podnikové praxi. Plzeň, 2021. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/