Bc. Jan Pleva

Bakalářská práce

Funkční mechanizmy genů odolnosti k Blumeria graminis f.sp. hordei

Genes for resistance to Blumeria graminis f.sp. hordei and their functional mechanisms
Anotace:
Ječmen (Hordeum vulgare L.) je hospodářsky významná plodina. Bakalářská práce se zabývá poznatky o podstatě jeho odolnosti k nemocem a stresům a jak využít tyto poznatky ke zvýšení odolnosti a větším výnosům. Nejvýznamnějším patogenem je Blumeria graminis f.sp. hordei, způsobující nemoc padlí travní. Rostliny se mohou bránit pasivně nebo aktivně. Pasivně pomocí preformovaných obranných mechanismů a …více
Abstract:
Barley (Hordeum vulgare L.) is economic noted growth. Baccalaureate work deal with knowledge about essence its immunity to illness and stress, also how use these knowledge to increasing immunity and bigger decrees. Most remarkable pathogen is Blumeria graminis f.sp. hordei, inductive disease powdery mildew. Plants can defend passively or actively. Passively by force of preform defence mechanism and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta