Eva JANDOVÁ

Bakalářská práce

Stres a psychické příznaky u všeobecných sester pracujících na JIP

STRESS AND PSYCHIATRIC SYMPTOMS IN CRITICAL CARE NURSES
Anotace:
Název práce: Stres a psychické příznaky u všeobecných sester pracujících na jednotkách intenzivní péče Vedoucí práce: PhDr.Mgr.Monika Kopárková Počet příloh: celkem 7. 4 tabulky a 3 kopie použitých dotazníků Počet titulů použité literatury: 38 Souhrn: S rostoucím trendem modernizace technologií v ošetřovatelství a medicíně se neustále zvyšují nároky na práci zdravotníků a tím se zvyšuje psychická a …více
Abstract:
Title of thesis: Stress and psychiatric symptoms in Critical Care nurses Consultant: PhDr.Mgr.Monika Kopárková Number of appendices: 7 Number of literature items used: 38 Summary: In a time of rapid medical progress,the workload of nurses is increasing. Concomitantly, of nurses is increasing. Concomitantly, the level of psychological stress is growing. This may vary depending on the type of work enviroment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2012
Zveřejnit od: 26. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Monika Kopárková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDOVÁ, Eva. Stres a psychické příznaky u všeobecných sester pracujících na JIP. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií