Theses 

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy – Bc. Kristýna Nezvedová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Kristýna Nezvedová

Bakalářská práce

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy

Use of public relations in marketing communications firm

Anotace: Tato práce je zaměřena na studii využívání public relations v cestovní kanceláři Enko. Teoretická část se zabývá odbornými definicemi, jako např. komunikace a komunikační proces, identita organizace, organizační proces, image organizace, prostředí public relations a další. Praktická část je věnována analýze firmy CK Enko. Cílem této práce je sestavení jednoduchého manuálu, pomocí kterého by firma pochopila základní náležitosti k efektivnímu působení na trhu.

Abstract: This work aims to study the use of public relations at a travel agency Enko. The theoretical part deals with professional definitions such as communication and the communication process, the identity of the organization, organizational process, image organization, environment, public relations and more. The practical part is devoted to analyzing the company Enko CK. The aim of this work is to build a simple guide through which the company would understand the basic requirements for effective operation in the market.

Klíčová slova: Cestovní kancelář, identita organizace, image organizace, veřejné mínění, komunikační management, design organizace, kultura organizace, swot analýza, spolupráce s médii, veletrhy, Travelagency, Corporate identity, Image, Public relations, Corporatecommunications, Corporate design, Corporateculture, Swotanalysis, Media press relations, Events

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 07:32, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz