Theses 

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy – Bc. Kristýna Nezvedová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Bc. Kristýna Nezvedová

Bachelor's thesis

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy

Use of public relations in marketing communications firm

Abstract: Tato práce je zaměřena na studii využívání public relations v cestovní kanceláři Enko. Teoretická část se zabývá odbornými definicemi, jako např. komunikace a komunikační proces, identita organizace, organizační proces, image organizace, prostředí public relations a další. Praktická část je věnována analýze firmy CK Enko. Cílem této práce je sestavení jednoduchého manuálu, pomocí kterého by firma pochopila základní náležitosti k efektivnímu působení na trhu.

Abstract: This work aims to study the use of public relations at a travel agency Enko. The theoretical part deals with professional definitions such as communication and the communication process, the identity of the organization, organizational process, image organization, environment, public relations and more. The practical part is devoted to analyzing the company Enko CK. The aim of this work is to build a simple guide through which the company would understand the basic requirements for effective operation in the market.

Keywords: Cestovní kancelář, identita organizace, image organizace, veřejné mínění, komunikační management, design organizace, kultura organizace, swot analýza, spolupráce s médii, veletrhy, Travelagency, Corporate identity, Image, Public relations, Corporatecommunications, Corporate design, Corporateculture, Swotanalysis, Media press relations, Events

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2015
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 01:01, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz