Ing. Dominika Uhrová

Bakalářská práce

Marketing a volební úspěch

Marketing and electoral success
Anotace:
V této bakalářské práci jsem se zaměřila na volební marketingovou kampaň hnutí ANO v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. Provedla jsem analýzu použitých marketingových aktivit a celkového volebního výsledku hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny. Kromě toho jsem popsala historii politického marketingu a jeho nástroje. Neopomněla jsem ani vymezit samotný pojem politického marketingu.
Abstract:
In this thesis, I focused on electoral marketing campaign ANO movement in the early elections to the Chamber of Deputies. I analyzed the marketing activities and the overall election outcome ANO movement in elections to the Chamber of Deputies. Besides, I described the history of political marketing and its tools. I did not fail nor qualify the concept of political marketing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní