Mgr. Radek Paleček

Bakalářská práce

Marketingová strategie hnutí ANO ve volbách do poslanecké sněmovny 2013

Marketing Strategy - Political Movement ANO in Electoral Campaign 2013
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové strategie hnutí ANO při předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhly v říjnu roku 2013. V teoretické části je uveden stručný náhled odborné veřejnosti na pojem politický marketing. Dále jsou zde podrobně rozebrány vybrané nástroje politického marketingu. V části analytické je pak za pomocí dvou hlavních výzkumných …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on analysis of ANO and its marketing strategy during the 2013 Parliamentary election in Czech Republic. Theoretical part contains brief preview of political marketing as a concept. Then there is a full definition of selected marketing instruments. In the analytical part there is described how specifically ANO worked with these individual instruments in the campaign. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií