Mgr. Dominika Danišová

Bachelor's thesis

Rozvoj oromotoriky u dětí s vadami zraku v předškolním věku

Development of oral motor skills in preschool children with visual impairment
Abstract:
Hlavním tématem této bakalářské práce je rozvoj oromotoriky u dětí s vadami zraku. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol a jsou zde uvedeny teoretické informace o komunikaci, motorice, zrakovém vnímání a zrakových vadách v dětském věku. Druhá část práce obsahuje jednu kapitolu, která se týká vlastního výzkumného šetření. Hlavním cílem tohoto …more
Abstract:
The main theme of this bachelor thesis is the development of oral motor skills in preschool children with visual impairment. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part consists of two chapters and there are information about communication, motor skills, visual perception and visual impairment in children. The second part contains one chapter that presents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jana Imrichovská
  • Reader: Mgr. Kateřina Blatná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta