Markéta DEJLOVÁ

Bakalářská práce

Hrubá motorika dětí mladšího školního věku

The gross motor function in primary school children
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku hrubé motoriky dětí mladšího školního věku. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o vývoji, řízení a dělení motoriky člověka se zaměřením na hrubou motoriku a možnosti jejího testování u dětí. Praktická část této práce je zaměřena na hodnocení kvantity i kvality hrubé motoriky u vzorku dětí …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the question of the gross motor function in primary school children. The work is divided into two parts; theoretical, and practical. In the theory part, the development, control and division of motor function with regards to gross motor function and the possibilities of its testing with children is summarized. In the practical part, an evaluation of the quantity and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Poková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DEJLOVÁ, Markéta. Hrubá motorika dětí mladšího školního věku. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/