Mgr. Ondrej Lunter

Bakalářská práce

Aplikace teorie "nových" sociálních hnutí na případ milenaristického hnutí sobotních adventistů v USA v 19. století

Seventh-day Adventist Church in the US: The Application of 'New' Social Movement Theory
Abstract:
The thesis deals with implementation of theory of ‘new’ social movements on millennial movement of the Sabbatarian Adventists in 19th century. The thesis introduces common ground of the studies of social movements and religious movements. Text presents base for study of religious movements by theory concept of ‘new’ social movements. Religious movement of Sabbatarian Adventists is described by concept …více
Abstract:
Práca sa zaoberá aplikovaním teórie „nových“ sociálnych hnutí na millenialistické hnutie sobotných adventistov v 19. storočí. Práca interpretuje spoločné pole štúdia sociálnych hnutí a hnutí náboženských a predstavuje východisko pre štúdium náboženských hnutí pomocou teoretického konceptu „nových“ sociálnych hnutí. Práca popisuje hnutie adventistov pomocou teoretického konceptu „nových“ sociálnych …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií