Lucie Šafránková

Bakalářská práce

Analýza spotřebitelských cen v ČR

The Analysis of Consumer Prices in Czech Republic
Anotace:
Obsah bakalářská práce se zaměřuje na analýzu spotřebitelských cen v České republice. V první části práce je teoreticky popsán pojem spotřebitelských cen, klasifikován spotřební koš a popsány metody pro výpočet indexu spotřebitelských cen. Druhá část se zabývá statistickým zpracováním dat, týkajících se spotřebních cen. Na základě získaných informací je zpracován vývoj indexu spotřebitelských cen za …více
Abstract:
Content of this thesis is concentrated on analysis of consumer prices in Czech Republic. The first part is theoretically described conception of consumer prices, classification of consumption basket and methods for calculation of consumer price index. The second part deals with statistic analysis of information about consumer prices. Based on the obtained dates the analysis of consumer price index …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. David Zapletal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šafránková, Lucie. Analýza spotřebitelských cen v ČR. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní