Bc. Štěpán Míšek

Master's thesis

Migrace - jeden z konceptů geografického vzdělávání

Migration - one of the concepts of geographic education
Abstract:
Diplomová práce „Migrace – jeden z konceptů geografického vzdělávání“ se zabývá analýzou a hodnocením kvality výukových situací na téma migrace. Migrace je geografický koncept, který odhaluje obecnou příčinu, že se lidé stěhují za lepšími podmínkami. K analýze a hodnocení byla využita metodika 3A, která je zaměřena na kvalitu výuky. Cílem metodiky 3A je na základě konceptové analýzy odhalit didaktické …more
Abstract:
The diploma thesis „Migration - one of the concepts of geographic education” focuses on the evaluation of the quality of teaching situations on the topic of migration. Migration is a geographic concept that reveals the general cause that people move to better conditions. Procedure 3A was used for analysis and evaluation, which is designed to improve teaching. The aim of the 3A procedure is, to reveal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
  • Reader: Mgr. Tereza Češková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta