Mgr. Milan Vocílka

Bakalářská práce

Stylisticko-lexikální analýza jazykových prostředků ve filmu Down House (v porovnání s jeho literární předlohou a českým překladem)

Stylistic and Lexical Analysis of Means of Language in "Down House" Movie (in Comparsion with its Literary Template and Czech Translation)
Anotace:
Práce se zabývá stylistickým a lexikálním rozborem nejvýraznějších jevů ve scénáři filmu "Down House", který je postmoderním parodickým zpracováním "Idiota" F. M. Dostojevského. Srovnává scénář filmu s literární předlohou jak v jazykové, tak i v dějové rovině, přičemž uvádí zvláštnosti překladu tohoto scénáře do češtiny.
Abstract:
This work is oriented to a stylistical and lexical analysis of the most significant elements in the screenplay of "Down House" movie, which is a postmodern parodic adaptation od Dostoyevski's "Idiot". It compares the screenplay with its literary template on linguistic and storyline level, while mentioning atypical translations into czech language.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Anna Sidelnikova

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma