Bc. Kateřina Zichová

Diplomová práce

Floristická studie území severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem

Flora of the area northwest of Bystřice nad Pernštejnem town
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o přírodních podmínkách a cévnatých rostlinách území severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem. Navazuje na bakalářskou práci, ve které byly popsány přírodní podmínky tohoto území, a na základě literární rešerše floristických prací byl vytvořen seznam druhů cévnatých rostlin nacházejících se ve studovaném území. V rámci diplomové práce jsem rešeršní údaje doplnila o výsledky …více
Abstract:
The diploma thesis deals with natural conditions and vascular plants in the area northwest of the city Bystřice nad Pernštejnem. The diploma thesis follows on the bachelor thesis, in which natural conditions of the area were described and an overview of vascular plant species based on floristic studies was presented. These data were supplemented by my own field research performed in the time period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta