Ivana Kučerová

Bakalářská práce

Budoucí rozšiřování Evropské unie: Případ Turecka

Překážky a přínosy vstupu Turecka do Evropské unie z pohledu teorie sociálního konstruktivismu

The Future Enlargement of the European Union: The Case of Turkey
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vstupu Turecka do Evropské unie. Pozornost je věnována možným překážkám a přínosům členství této země v Evropské unii. Na případu Turecka autorka dokládá vhodnost použití teorie sociálního konstruktivismu na problematiku rozšiřování Evropské unie a procesu evropské integrace. Turecko má řadu specifických politicko-kulturních znaků, kterými se odlišuje od ostatních …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the accession of Turkey to the European Union. Attention is given to possible obstacles and benefits of Turkey's membership in the European Union. The author here - on the case of Turkey - illustrates the convenience of application of the social constructivist theory on the European Union enlargement and the process of European integration. Turkey has a lot of specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2009
  • Vedoucí: Dan Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.