Theses 

Psychiatrický pacient a jeho ošetření v rámci PNP – Bc. Lucie Kykrychová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Kykrychová

Bakalářská práce

Psychiatrický pacient a jeho ošetření v rámci PNP

Psychiatric patient and his treatment in the context of prehospital emergency care

Anotace: Jméno a příjmení autora: Lucie Kykrychová Název bakalářské práce: Psychiatrický pacient a jeho ošetření v rámci PNP Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petra Janíková Počet stran: 71 Počet příloh: 4 Počet titulů použité literatury: 33 Klíčová slova: psychiatrický pacient, ošetření, přednemocniční neodkladná péče, duševní poruchy, farmakoterapie, komunikace, agrese

Abstract: Author: Lucie Kykrychová The title of the bachelor thesis: Psychiatric patient and his treatment in the context of prehospital emergency care Thesis supervisor: Mgr. Petra Janíková Number of pages: 71 Number of attachments: 4 Number of references: 33 Keywords: psychiatric patient, treatment, pre-hospital emergency care, mental illness, drug therapy, communication, agression

Klíčová slova: psychiatrický pacient, ošetření, přednemocniční neodkladná péče, duševní poruchy, farmakoterapie, komunikace, agrese

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr Petra Janíková
  • Oponent: Mgr. Hana Jahnová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 13:02, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz