PhDr. Simona Kalová, Ph.D.

Disertační práce

Na přesnosti záleží: zkoumání přesnosti žákovského jazyka u pokročilých studentů angličtiny v českém terciárním vzdělávání

Accuracy Matters: Exploring the Accuracy of Advanced Learner English in Czech Tertiary Education
Anotace:
Tato disertační práce se zaměřuje na přesnost žákovského jazyka u pokročilých studentů anglické filologie a možnosti, jak ji zvýšit. Výzkum si kladl za cíl empiricky ověřit účinnost cílené didaktické intervence, zaměřené na zvýšení povědomí o chybách, které jsou považovány za typické pro české a slovenské mluvčí angličtiny jako cizího jazyka, a na snížení chybovosti jejich žákovského jazyka. Ve výzkumu …více
Abstract:
This dissertation research explores the accuracy of advanced learner language of students of English philology, and the possibilities of enhancing it. It aims to verify the efficacy of targeted educational intervention aimed at raising awarenness of errors typically committed by Czech and Slovak learners of English, and at limiting the number of errors. Quasi-experimental methodology adopting pre-test …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D., doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka