Theses 

Psychohygiena žáka se zaměřením na zátěž – Mgr. Zuzana Pátková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Zuzana Pátková

Master's thesis

Psychohygiena žáka se zaměřením na zátěž

Pupil's Psychohygiene with Focus on Stressfull Situations

Abstract: Diplomová práce „Psychohygiena žáka na 1.stupni základní školy“ se zabývá obecným pojetím psychohygieny, duševní hygieny ale také její historií a proměnou během několika let. Z celé problematiky jsem si vybrala oblast zátěže, zatížení a stresu u žáků na základní škole, kterou se zabývám ve i výzkumné části.

Abstract: Diploma thesis “Pupil s Psychohygiene with Focus on Stressful Situations” deals with general conception of psychohygiene, mental hygiene, and their history and transformation. I focused on load and stress of primary school pupils, which I investigated.

Keywords: Duševní hygiena, psychohygiena, psychologie zdraví, stres, školní stres, zátěž, zdravá škola, žákova psychohygiena ve škole. Mental hygiene, psychohygiene, health psychology, stress, school stress, loading, health school, pupil s psychohygiene in school.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2007
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 21/5/2019 23:25, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz