Theses 

Psychohygiena žáka se zaměřením na zátěž – Mgr. Zuzana Pátková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Zuzana Pátková

Master's thesis

Psychohygiena žáka se zaměřením na zátěž

Pupil's Psychohygiene with Focus on Stressfull Situations

Anotácia: Diplomová práce „Psychohygiena žáka na 1.stupni základní školy“ se zabývá obecným pojetím psychohygieny, duševní hygieny ale také její historií a proměnou během několika let. Z celé problematiky jsem si vybrala oblast zátěže, zatížení a stresu u žáků na základní škole, kterou se zabývám ve i výzkumné části.

Abstract: Diploma thesis “Pupil s Psychohygiene with Focus on Stressful Situations” deals with general conception of psychohygiene, mental hygiene, and their history and transformation. I focused on load and stress of primary school pupils, which I investigated.

Kľúčové slová: Duševní hygiena, psychohygiena, psychologie zdraví, stres, školní stres, zátěž, zdravá škola, žákova psychohygiena ve škole. Mental hygiene, psychohygiene, health psychology, stress, school stress, loading, health school, pupil s psychohygiene in school.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 5. 2019 01:19, 22. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz