Bc. Tomáš Beránek

Diplomová práce

Sebereflexe undergroundu - generační výpověď českého literárního undergroundu druhé poloviny 20. století

Self-reflection of the Underground: Literary Testimony of the Czech Underground Generation of the Late 20th Century
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza a interpretace vybraných beletristických próz autorů z okruhu českého undergroundu 2. poloviny 20. století. Cílem práce je prokázat dokumentární charakter této tvorby ve vztahu k undergroundu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje undergroundu coby kulturnímu, uměleckému, společenskému a historickému fenoménu. Praktická část …více
Abstract:
The subject of this master's thesis is to analyse and interpret four fictional prose works written by authors, who belonged to the Czech underground culture in the second half of the 20th century, and to prove documentary character of these books in relation to the Czech underground. The thesis is divided into two parts, theoretical and analytical. In the theoretical part of this work, there are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Jarina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura