Bc. Šárka Kováčinýová

Master's thesis

Hra a hračka v edukaci dítěte s mentálním postižením v předškolním věku

Games and Toys in the Preschool Education of Children with Intellectual Disabilities
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Hra a hračka v edukaci dítěte s mentálním postižením v předškolním věku“ je zaměřena na hru dětí s mentálním postižením během denního programu mateřské školy speciální. Práce se zabývá hrou z obecného hlediska, znakům hry, dělení her. Věnuje se základní charakteristice vhodné hračky. Zabývá se dětmi s mentálním postižením, jejich osobností. Práce je zaměřena na oblast předškolního …more
Abstract:
This thesis “Games and Toys in the Preschool Education of Children with Intellectual Disabilities” is focused on the game of children with intellectual disabilities in the special nursery daily program. The work deals with general aspects of the game, the characters of the game, classification of the games. It deals with the basic characteristics of suitable toy. It deals with children with intellectual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta