Bc. Romana Janoušková

Diplomová práce

Výukové metody na Střední odborné škole

The teaching methods in Secondary vocational school
Anotace:
Diplomová práce pojednává o využívání různých výukových metod na Středních odborných školách – se zaměřením na zdravotnické obory. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí nejdůležitější pojmy, jako je výuková metoda, vývoj výukových metod a v neposlední řadě definuje i pojem vyučování. V první části je dále provedena klasifikace výukových metod, na niž autorka zdůrazňuje …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the application of various teaching methods in Secondary vocational schools – with the focus on the medical educational programs. The thesis is divided to the theoretical and practical part. The theoretical section defines the most important terms like the teaching method, the development of teaching methods and the teaching. The theoretical part of the work further provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta