Bc. Nikola Štefanová, DiS.

Bachelor's thesis

Rozvod manželství

Divorce of marriage
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o rozvodu manželství. Cílem bakalářské práce je blíže představit čtenářům problematiku rozvodu manželství, seznámit je s následky rozvodu manželství a ukázat, jak proces rozvodu manželství probíhá. V teoretické části se zaměřím na specifikace a vysvětlení klíčových pojmů, které se rozvodu manželství týkají. V praktické části pak čtenáři představím průběh rozvodového řízení …more
Abstract:
The bachelor work deals with divorce of marriage. The aim of the bachelor work is to introduce the issue of divorce to the readers and familiarize them with consequences of divorce and show the process of divorce in progress. In theoretical part I will focus on the specifications and explanation of the key terms which concern the divorce. In the practical part I will present the course of the divorce …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Mário Legnavský
  • Reader: JUDr. Taťana Sommerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní