Mgr. Jan Heldes

Diplomová práce

Společné jmění manželů a insolvenční řízení

Community Property of Spouses and Insolvency Proceedings
Anotace:
Tato diplomová práce zpracovává téma společné jmění manželů a insolvenční řízení. Cílem práce je rozebrat aktuální problematiku průniků institutu společného jmění manželů a insolvenčního řízení zejména ve vztahu k jednotlivým způsobům řešení úpadku. Práce si klade za úkol, přinést komplexnější a ucelenější pohled na dané téma, zhodnotit současnou právní úpravu, upozornit na některá její problematická …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of joint ownership of spouses and insolvency proceedings. The thesis´s objective is to analyze the current issues related to permeability between the instrument of joint ownership of spouses and insolvency proceedings, particularly in relation to specific methods of dealing with the insolvency status. The thesis sets itself a task to bring a more complex and consistent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta