Bc. Antonín Dufka

Bakalářská práce

Srovnání metod strojového učení pro identifikaci operačních systémů

Comparison of Machine Learning Methods for Operating System Identification
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je provést experimentální srovnání metod strojového učení vhodných pro identifikaci operačního systému zařízení pomocí dat z rozšířených síťových toků. Důraz je kladen na měření časových a paměťových zdrojů potřebných pro provedení daných algoritmů strojového učení v závislosti na počtu zpracovávaných datových vzorků. Kvalita výsledků klasifikace je také analyzována a hodnocena …více
Abstract:
The goal of this thesis is to perform an experimental comparison of machine learning methods suitable for identification of the operating system of a device using data from extended network flows. The focus is laid on the measurement of time and memory resources needed for executing the machine learning algorithms with dependence on the number of processed data samples. Moreover, the prediction performance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martin Laštovička
  • Oponent: RNDr. Martin Husák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky