Bc. Antonín Dufka

Bachelor's thesis

Srovnání metod strojového učení pro identifikaci operačních systémů

Comparison of Machine Learning Methods for Operating System Identification
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provést experimentální srovnání metod strojového učení vhodných pro identifikaci operačního systému zařízení pomocí dat z rozšířených síťových toků. Důraz je kladen na měření časových a paměťových zdrojů potřebných pro provedení daných algoritmů strojového učení v závislosti na počtu zpracovávaných datových vzorků. Kvalita výsledků klasifikace je také analyzována a hodnocena …more
Abstract:
The goal of this thesis is to perform an experimental comparison of machine learning methods suitable for identification of the operating system of a device using data from extended network flows. The focus is laid on the measurement of time and memory resources needed for executing the machine learning algorithms with dependence on the number of processed data samples. Moreover, the prediction performance …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Martin Laštovička
  • Reader: RNDr. Martin Husák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky