Bc. Tay Tran Xuan

Bakalářská práce

Měření charakteristik tepelného čerpadla voda - voda

Measuring characteristics of heat pump water water
Anotace:
Tématem práce je proměřování výkonových charakteristik tepelného čerpadla voda - voda v prostorách laboratoří KEZ. Měření bude zaměřeno na zjištění závislosti topného faktoru a výkonů tepelného čerpadla na teplotách chladicí a ohřívané vody. Během práce byla provedena 5krát měření. Pro vyrovnání výsledků měření, byly naměřené hodnoty vyneseny pro bezrozměrnou teplotu T*, bezrozměrný průtok V* a bezrozměrný …více
Abstract:
The central theme is measurement of the performance characteristics of heat pump water - water in areas KEZ labolatories. Measurements will be investigated to determine the dependence of heat factor and heat pump performance at temperatures of cooling and warming water. During the work was done 5 times measurements. To compensate the measurement results, the measured values were plotted for the dimensionless …více
 

Klíčová slova

tepelné čerpadlo
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tran Xuan, Tay. Měření charakteristik tepelného čerpadla voda - voda. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN