Richard Skulina

Bakalářská práce

Rodinný dům – Podlahové vytápění, tepelné čerpadlo

Family House – Floor Heating, Heat Pump
Anotace:
SKULINA, Richard. Rodinný dům – Podlahové vytápění, tepelné čerpadlo. Ostrava, 2021, VŠB –Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Tématem této bakalářské práce je řešení vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla s využitím podlahového vytápění. Systém vytápění je zaměřen na nenáročnost provozu a využití obnovitelných zdrojů tepla. Bakalářská práce je …více
Abstract:
SKULINA, Richard. Family house - Floor heating, heat pump. Ostrava, 2021, VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and HVAC. The topic of this bachelor's thesis is the solution of heating a family house using a heat pump using underfloor heating. The heating system is focused on the ease of operation and use of renewable heat sources. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Zdeněk Galda
  • Oponent: Veronika Charvátová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava