Bc. Jaroslav Pazdera

Diplomová práce

Vliv reklamy na alkoholické produkty u žáků 2. stupně ZŠ

Influence of advertising of the alcoholic products on adolescents
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem reklamy na alkoholické produkty u žáků 2. stupně ZŠ. Teoretická část pojednává o alkoholu a užívání alkoholu, objevu alkoholu a historickém vývoji alkoholických nápojů, vymezením různých druhů alkoholických nápojů, alkoholismu, vybraných aspektech závislosti a užívání alkoholu i vývoji závislosti u dětí a dospívajících. Teoretická část se dále se zabývá reklamou a jejími …více
Abstract:
The Master thesis deals with the influence of advertising of the alcoholic products on adolescents. The theoretic part concerns alcohol and using alcohol, discovery of alcohol and historical development of alcoholic products, specification of various types of alcoholic products, alcoholism, selected certain aspects of alcoholic addiction, using alcohol and alcoholic development by children and adolescents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Radim Slaný
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta