Tomáš Vaško

Diplomová práce

Work-life balance a spokojenost pracovníků Neziskové Organizace

Work-life balance and satisfaction of employees in Non-profit Organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou work-life balance, pracovní a životní spokojeností v neziskové organizaci. Cílem práce je zjistit, zda existuje vztah mezi work-life balance, pracovní a životní spokojeností u zdravotnických pracovníků neziskové organizace na základě vyhodnocovaných hypotéz. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny klíčové pojmy …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the work-life balance, work and life satisfaction in a non-profit organization. The aim of the work is to find out whether there is a relationship between work-life balance, work and life satisfaction in health care workers of non-profit organizations on the basis of evaluated hypotheses. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2022
  • Vedoucí: Pavlína Honsová
  • Oponent: Zuzana Hubinková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85150