Bc. Andrea Straková

Diplomová práce

Vliv transformace sociálních služeb na kvalitu života v domově pro osoby se zdravotním postižením

Influence the Transformation of Social Services on the quality of life in homes for people with disabilities
Anotace:
Tématem diplomové práce je vliv transformace sociálních služeb na kvalitu života v domově pro osoby se zdravotním postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem práce je vysvětlit pojmy transformace sociálních služeb, její význam, principy a překážky. Také pojem kvalita života. Chápání pojmu kvalita života v kontextech dosavadního vývoje poukazuje na jeho multidimenzionální …více
Abstract:
The theme of the thesis is to influence the transformation of social services on the quality of life in a home for people with disabilities. The work is divided into theoretical and practical part. The aim of the work is to explain the concepts of transformation of social services, its importance, principles, and obstacles. Also, the concept of quality of life. Understanding of the concept of quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta