Barbora HÁJKOVÁ

Bachelor's thesis

Využití klasifikačního systému NANDA v ošetřovatelské praxi

Use of the classification system NANDA in nursing practice
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám klasifikačním systémem NANDA a jeho využitím v ošetřovatelské praxi. V teoretické části se nejprve zmiňuji o obecných poznatcích ošetřovatelského procesu, kde se zaměřuji z převážné části na jeho diagnostickou fázi a charakterizuji zde i ošetřovatelské diagnózy. V návaznosti na předešlé informace definuji historii vzniku klasifikačního systému NANDA Taxonomie a zaměřuji …more
Abstract:
In my thesis I deal with NANDA classification system and its application in nursing practice. In the theoretical part I mention the general pknowledge of the nursing process, focusing largely on the diagnostic phase and nursing diagnoses. Following the previous information define the history of the classification system NANDA Taxonomy and focus on the issue of evolution, structure and inclusion in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jana Pelcová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HÁJKOVÁ, Barbora. Využití klasifikačního systému NANDA v ošetřovatelské praxi. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií