Marie Oberleitnerová

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s diagnózou cystická fibróza

Nursing Process in Patient with Cystic Fibrosis Diagnosis
Anotace:
OBERLEITNEROVÁ, Marie. Ošetřovatelský proces u pacienta s diagnózou cystická fibróza. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: Mgr. Marie Vlachová. Praha. 2021. Tématem bakalářské práce je ošetřovatelský proces u pacienta s diagnózou cystická fibróza. Teoretická část rozebírá historii, diagnostiku, klinické příznaky a léčbu cystické fibrózy. Popisuje také …více
Abstract:
OBERLEITNEROVÁ, Marie. Nursing Process in Patient with Cystic Fibrosis Diagnosis. University of Nursing, Degree of Qualification: Bachelor (Bc.). Thesis supervisor: Mgr. Marie Vlachová. Prague 2021. The subject of my Bachelor thesis is nursing process in patient with cystic fibrosis diagnosis. The theoretical part analyses history, diagnostics, clinical symptoms, and the treatment of cystic fibrosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Marie Vlachová
  • Oponent: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická