Romana SEDMEROVÁ

Bachelor's thesis

Faktory vedoucí mládež k navštěvování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově

The factors to attend youth Outreach activities centres for children and youth in Chomutov
Anotácia:
Tato bakalářská práce se věnuje nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, popisuje pojem nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jeho vznik, poslání, cíle, cílovou skupinu. Výzkum definuje faktory, které ovlivňují děti a mládež k navštěvování NZDM v Chomutově. Zdrojem dat pro tuto práci jsou rozhovory s klienty zařízení. Z těchto získaných rozhovorů byly stanoveny faktory, které přivádí děti do konkrétního …viac
Abstract:
This bachelor´s thesis is devoted to Outreach activities centres for children and youth, define this term, origin, mission, goals, clients. This thesis define factors to attend youth Outreach activities centres for children and youth in Chomutov. The data sources for this thesis are interviews with clients of the center. From these interviews were determined factors that leads to a children and youth …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jan Vašat

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDMEROVÁ, Romana. Faktory vedoucí mládež k navštěvování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Work