Theses 

Faktory vedoucí mládež k navštěvování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově – Romana SEDMEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Romana SEDMEROVÁ

Bakalářská práce

Faktory vedoucí mládež k navštěvování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově

The factors to attend youth Outreach activities centres for children and youth in Chomutov

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, popisuje pojem nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jeho vznik, poslání, cíle, cílovou skupinu. Výzkum definuje faktory, které ovlivňují děti a mládež k navštěvování NZDM v Chomutově. Zdrojem dat pro tuto práci jsou rozhovory s klienty zařízení. Z těchto získaných rozhovorů byly stanoveny faktory, které přivádí děti do konkrétního nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Abstract: This bachelor´s thesis is devoted to Outreach activities centres for children and youth, define this term, origin, mission, goals, clients. This thesis define factors to attend youth Outreach activities centres for children and youth in Chomutov. The data sources for this thesis are interviews with clients of the center. From these interviews were determined factors that leads to a children and youth to outreach activities centres.

Klíčová slova: Nízkoprahová centra, děti, mládež, faktory, volný čas, sociální vyloučení, prevence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

SEDMEROVÁ, Romana. Faktory vedoucí mládež k navštěvování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz