Marie ŽEMLIČKOVÁ

Bachelor's thesis

Obecně prospěšná společnost a analýza jejího hospodaření

Generally beneficial association and its economic analysis
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat zdroje financování obecně prospěšné společnosti. Po vysvětlení základních pojmů, které se daného problému týkají, jsem analyzovala data získaná od vybrané obecně prospěšné společnosti. Zhodnotila jsem strukturu finančních zdrojů a navrhla opatření, která pomohou dané společnosti udržet finanční stabilitu.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to analyse financial sources of generally beneficial association. After explaining basic concepts, which relate to the topic, I have analysed data obtained from a certain generally beneficial assotiation. I have evaluated stucture its financial sources and suggested some arrangements, which can help to keep financial stability of this association.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011
Identifier: 19081

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Miroslava Vlčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽEMLIČKOVÁ, Marie. Obecně prospěšná společnost a analýza jejího hospodaření. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 89hxls 89hxls/2
6/6/2011
Folders
Files
Bulánová, L.
7/6/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.