Bc. Kateřina ŠEBKOVÁ

Diplomová práce

Spolková republika Německo jako civilní mocnost po roce 1994

Federal Republic of Germany as Civilian Power after 1994
Anotace:
Diplomová práce je spojena s konceptem civilní mocnosti v souvislosti se Spolkovou republikou Německo. Cílem práce je zjistit, zda je možné označovat Německo konceptem civilní mocnosti i po roce 1994, kdy byl reinterpretován německý Základní zákon. V práci je analyzována zahraniční a bezpečnostní politika Německa nejdříve zahraniční a bezpečnostní politika Západního Německa, která byla označována konceptem …více
Abstract:
The master's thesis deals with the concept of Civilian Power in relationship with The Federal Republic of Germany. The goal of the thesis is to determine if Germany could be described as Civilian Power after 1994, the year the German Basic Law was reinterpreted. Foreign and safety policies of Germany are analysed in this thesis first the foreign and safety policies of former West Germany, which used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBKOVÁ, Kateřina. Spolková republika Německo jako civilní mocnost po roce 1994. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/