Bc. Tomáš Kopecký

Master's thesis

Validace metod pro odhad dožitého věku na kostře na základě studia souboru středověkých kosterních nálezů z lokality Vídeňská v Brně

Validation of methods for age at death estimation in skeletal remains by studying Medieval skeletal remains uncovered at Videňská Site in Brno
Abstract:
Cílem této magisterské diplomové práce je validace nedestruktivních metod pro odhad dožitého věku u historických kosterních nálezů. Práce shrnuje vybrané metody pro odhad věku na kostře nedospělých, tak dospělých jedinců. Studijním materiálem předloženou práci byly kosterní nálezy 432 jedinců z lokality Brno Vídeňská (druhé polovina 11. století). Vlastní srovnání bylo provedeno na souboru 220 jedinců …more
Abstract:
Main goal of the submitted thesis was to validate non-destructive methods for age-at-death estimation in archeological skeletal remains. Thesis summarizes selected methods using both non-adult and adult skeletal remains. The studied material consisted of 432 individuals recovered at Brno – Vídeňská site. Age-at-death estimation and subsequent analysis was, however, conducted on a fraction of available …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta