Kateřina POSPÍŠILOVÁ

Bakalářská práce

Odhad věku dožití lidské kostry na základě facies symphysialis: zhodnocení vývoje metody

Estimation of age-at-death of skeleton based on symphyseal face of pubic bone: evaluation of methods from the historical perspective
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj metod zabývající se odhadem věku dožití z kostry dospělých jedinců na základě facies symphysialis pánevní kosti. Vedle popisu jednotlivých metod je v práci sledováno, jakými způsoby autoři přistupovali k popisu změn reliéfu facies symphysialis, jaké parametry měly jejich referenční soubory, do kolika stádií rozdělili věkové změny, jaké rozmezí věku přiřadili …více
Abstract:
The bachelor's thesis is aimed at the historical development of methods dealing with estimating the age of adult individuals' skeleton survivings on the premise of basinal bone's facies symphysialis. Besides a description of each single method, we observed what ways the authors had approached to the facies symphysialis relief changes description, what parameters the referential files had, how many …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Kateřina. Odhad věku dožití lidské kostry na základě facies symphysialis: zhodnocení vývoje metody. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/