Mgr. Marek Daňko

Bakalářská práce

Projevy stárnutí na kostře člověka a jejich využití při odhadu dožitého věku

The Signs of Aging on the Human Skeleton and Their Application in Estimating Age at Death
Abstract:
This thesis deals with the chosen morphological features on the human skeleton and possibilities of their use for the estimation of age. Six characters were selected, which were discussed in the theoretical part according to the most used methods to estimate age in the history. In the practical part they were compared with each selected method on a sample of 50 randomly selected adults from location …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá vybranými morfologickými znakmi na ľudskej kostre a možnosťami ich využitia pri odhade dožitého veku. Vybraných bolo šesť znakov, ku ktorým boli v teoretickej časti zhromaždené informácie o najpoužívanejších metódach na odhad veku v priebehu histórie. V praktickej časti boli porovnané medzi sebou vybrané metódy na odhad veku na vzorke náhodne vybraných 50 dospelých jedincov z …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie