Bc. Tomáš Kopecký

Diplomová práce

Validace metod pro odhad dožitého věku na kostře na základě studia souboru středověkých kosterních nálezů z lokality Vídeňská v Brně

Validation of methods for age at death estimation in skeletal remains by studying Medieval skeletal remains uncovered at Videňská Site in Brno
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce je validace nedestruktivních metod pro odhad dožitého věku u historických kosterních nálezů. Práce shrnuje vybrané metody pro odhad věku na kostře nedospělých, tak dospělých jedinců. Studijním materiálem předloženou práci byly kosterní nálezy 432 jedinců z lokality Brno Vídeňská (druhé polovina 11. století). Vlastní srovnání bylo provedeno na souboru 220 jedinců …více
Abstract:
Main goal of the submitted thesis was to validate non-destructive methods for age-at-death estimation in archeological skeletal remains. Thesis summarizes selected methods using both non-adult and adult skeletal remains. The studied material consisted of 432 individuals recovered at Brno – Vídeňská site. Age-at-death estimation and subsequent analysis was, however, conducted on a fraction of available …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta