Theses 

Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj) – Bc. Mária Habrúnová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management

Bc. Mária Habrúnová

Bachelor's thesis

Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCredit Bank, a.s. (krížový predaj)

Cross-selling at selling the bank products in UniCredit Bank, inc. (cross-selling)

Abstract: Annotation HABRUNOVA, Maria: Cross-sell sale of the bank products in UniCredit Bank Slovakia a.s. [Bachelor work ]. Main of work: Ing. Jan Zido. Praha: Bankovni institut vysoka skola Praha, 2010. In this bachelor work I have described a cross-sell sale of the bank products in UniCredit Bank Slovakia a.s. (joint-stock bank) focused on citizens. The banking industry allows to use effectively temporarily free financial resources of all managing units and to solve a temporary need for the financial resources by a loan. Due to a competition increase on the financial market and due to an effort to gain new clients or to make new businesses it is necessary to interlink the financial products in the fields of the banking industry, insurance and investment. The quality of products and services is an inseparable part of the client´s satisfaction.

Abstract: Anotácia HABRÚNOVÁ, Mária: Cross-selling pri predaji bankových produktov v UniCreditBank Slovakia a.s. [Bakalárska práca]. Vedúci práce: Ing. Ján Židó. Praha: Bankovní institut vysoká škola Praha, 2010. V tejto bakalárskej práci som popisovala cross-sellingový predaj bankových produktov v UniCredit Bank Slovakia a.s. zameraný na občanov. Bankovníctvo umožňuje efektívne využívať dočasne voľné finančné prostriedky všetkých hospodáriacich jednotiek a riešiť prechodnú potrebu finančných zdrojov úverom. Nárastom konkurencie na finančnom trhu a snahou získavať nových klientov či nové obchody je nevyhnutné prepojenie rôznych finančných produktov v oblasti bankovníctva,poisťovníctva ainvestovania. Kvalita produktov a služieb tvorí neodmysliteľnú súčasť spokojnosti klienta.

Kľúčové slová: UniCreditBank Slovakia a.s., cross-selling, vkladový produkt, úverový produkt, banka, klient, predajca, finančný trh, bankovníctvo, poisťovníctvo, investovanie. UniCredit Bank Slovakia a.s., deposit product, loan product, bank, client, sales person, financial market, banking industry, insurance, investment

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2010
  • Vedúci: Ing. Ján Židó
  • Oponent: Ing. Stanislava Labancová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 21:10, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz